Lưu ý khi thành lập công ty bạn nên biết

Thành lập doanh  nghiệp là bước đầu tiên trong quá trình khởi nghiệp , chính vì vậy bước đi đầu tiên thuận lợi sẽ giúp tạo nền tảng cho quá trình kinh doanh sau này.  Ở bài viết này mình xin được chia sẻ cho bạn về một số lưu ý khi thành lập công ty.  1. Tên công ty  Điều 8 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định tên công ty phải  phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được và phải…