Mức xử phạt về việc vi phạm quy định khởi tạo hóa đơn điện tử

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử hiện nay, có thể kế toán sẽ gặp phải sai sót vì nhiều lý do bởi hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn được áp dụng chưa lâu. Ngoài việc lựa chọn các giải pháp hóa đơn điện tử, tham khảo các quy định thì kế toán cũng nên tìm hiểu về hành vi vi phạm quy định để biết trước và tránh sai sót không đáng có dẫn đến việc doanh nghiệp bị xử phạt. Mức xử…