Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Khi có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người nào đó chẳng hạn như con đẻ, con nuôi,… thì người sử dụng nhất thiết phải thực hiện hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bởi hợp đồng này là văn bản ràng buộc về nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia ký kết để giảm thiểu rủi ro đáng tiếc.

Vậy hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn  Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật để các bạn có thể tham khảo khi có nhu cầu chuyển nhượng đất, tài sản gắn liền với đất bài viết sau đây.

Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất:

 

Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng đất
Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng đất

Related posts

Leave a Comment