NHỮNG THAY ĐỔI MỚI NHẤT LDN 2020 TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Việc thành lập, đăng ký doanh nghiệp trong những năm qua gặp nhiều những quan tâm cũng như thắc mắc của doanh nghiệp về những thủ tục không thực sự cần thiết, mất nhiều thời gian cũng như chi phí công sức.

Chính vì vậy Luật Doanh Nghiệp 2020 đã có những quy định mới để tối ưu hóa nhũng thủ thục trình tự giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện trong việc đăng ký, thành lập.

Vậy những điểm mới đó là gì?

Không phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ quy định này, theo đó doanh nghiệp không còn bắt buộc phải thực hiện thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh mà thay vào đó doanh nghiệp được quyền tự quyết định thực hiện việc có công bố mẫu dấu hay không.

Theo đánh giá, việc Luật Doanh nghiệp 2020 quy định bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu là điều cần thiết bởi điều này không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm áp lực công việc cho cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời giúp nâng cao thứ hạn về chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam theo tiêu chuẩn thế giới.

Yêu cầu phân định trách nhiệm của từng người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật

Điểm g, Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại điện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật” là nội dung mà doanh nghiệp cần bổ sung vào Điều lệ hoạt động.

Bắt đầu tư Luật Doanh nghiệp 2014 đã cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Nhưng trên thực tế vì không có phân định rõ ràng về quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật, đã có không ít những tình huống phức tạp phát sinh trong quá trình vận hành, quản lý doanh nghiệp.

Do đó, quy định bổ sung của Luật Doanh nghiệp 2020 về việc yêu cầu bổ sung nội dung này vào Điều lệ của doanh nghiệp có thể được xem là một trong những phương thức hiệu quả để giiar quyết những vấn đề này.

Điểm quy định mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Phát hành trái phiếu

So với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung quyền được phát hành trái phiếu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, kỳ hạn trái phiếu do doanh nghiệp phát hành quyết định căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp đó và xem xét đến tình hình thị trường.

Ban Kiểm soát

Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định về việc công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên bắt buộc phải thành lập Ban Kiểm soát (trừ doanh nghiệp nhà nước). Theo đó việc thành lập Ban Kiểm soát hay không sẽ do doanh nghiệp tự quyết định nếu thấy cần thiết.

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung trường hợp: “Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định. Biên bản ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.”

Ở đây, Luật Doanh nghiệp đã tôn trọng ý chí của số đông, của tập thể. Đây là điểm mới và tiến bộ của Luật Doanh nghiệp 2020 trong vấn đề đảm bảo quyền lợi cho số đông thành viên và tính hiệu lực của biên bản họp Hội đồng thành viên.

Hiệu lực của nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

 Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung: “Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua bằng 100% tổng số vốn điều lệ là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả trong trường hợp trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định đó không được thực hiện đúng quy định. Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ quyết định, nghị quyết  đã được thông qua thì nghị quyết, quyết định đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định hủy bỏ của Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực pháp luật”.

Ngoài ra bạn tham khảo thêm các bài viết khác cũng như những thông tin mới của luật doanh nghiệp 2020 tại website của GiaMinhThinh hoặc để lại những bình luận, câu hỏi để được giải đáp miễn phí

Xem thêm bài viết :

– HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ VIẾT TAY CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ KHÔNG?

– NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ – THAY ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CỦA DN

 

Related posts

Leave a Comment