Tặng cho nhà đất cần tiến hành thủ tục như thế nào?

Bạn đang thắc mắc rằng không biết các quy định về việc làm thủ tục, hồ sơ tặng cho nhà đất cần tiến hành như thế nào, yêu cầu giấy tờ gì, luatdat.com sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này, cung cấp thông tin để bạn hiểu biết hơn về pháp luật đất đai Việt Nam.

1. Thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất đai và tài sản gắn liền với đất đai:

– Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 về hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

  1. a) Hợp đồng chuyển nhượng, cho tặng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đai và những tài sản gắn liền với đất đai phải được công chứng, chứng thực, trừ những trường hợp kinh doanh bất động sản được quy định tại điểm b của khoản này”

– Tiến hành khai thuế và thu lệ phí trước bạ.

Trong trường hợp này, khi khai thuế và lệ phí trước bạ, người nhận tài sản phải xuất trình các giấy tờ hợp pháp cho cơ quan thuế để chứng minh mối quan hệ với cho, tặng hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người cho hoặc nhận tài sản thường trú về mối quan hệ trên trong Điều 1 của Nghị định 23/2013/NĐ-CP về luật sửa đổi bổ sung khoản 10 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP.

(Bắt đầu từ ngày 1/1/2017 ,luật đã áp dụng Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định với đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ để tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ thay thế cho các nghị định trước đây).

– Đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

2. Trình tự thực hiện:

-Bước 1. Người nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện thường trú. Cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ, thủ tục chưa đầy đủ thì cần hướng dẫn cụ thể một lần đầy đủ để người nhận quyền sử dụng đất bổ sung và hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đã ghi đầy đủ thông tin thì viết giấy nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

-Bước 2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính và gửi thông tin địa chính đến các cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đó.

-Bước 3. Cơ quan thuế cần xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính đó cho người chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất về thời gian, địa điểm nộp tiền và gửi thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lưu hồ sơ.

-Bước 4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bên nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất. Đồng thời chuyển hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận cho phòng Tài nguyên và Môi trường.

-Bước 5. Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, sau đó trình Chủ tịch UBND huyện.

-Bước 6. Chủ tịch UBND huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển kết quả cho phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

-Bước 7. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định; chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại nơi nhận hồ sơ.

-Bước 8. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ, thu phí, lệ phí (nếu có) , trả kết quả cho người nhận quyền sử dụng đất.

3. Hồ sơ bao gồm:

– Hợp đồng chuyển nhượng, kế thừa, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trong trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đai của người thừa kế đó.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp.

– Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền Nhà nước quyết định: UBND cấp huyện.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện.

– Cơ quan phối hợp: UBND xã.

Tất cả những vấn đề vướng mắc trên, luatdat.com sẽ giải đáp cho các bạn một cách chi tiết, cụ thể, tỷ mỉ để các bạn thực hiện đúng thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất đai và tài sản gắn liền với đất một cách hợp pháp, chắc chắn nhất , nhanh chóng nhất và đơn giản nhất cho các bạn.

Related posts

Leave a Comment