Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào, cần chuẩn bị những gì, thời gian chờ là bao lâu sẽ được Luatdat.com tư vấn cho các bạn đầy đủ nhất trong bài viết sau đây.

Dựa trên khoản 1 Điều 70 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và trên Điều 8 của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT có quy định người sử dụng đất sẽ phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký đất. Theo đó, hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bao gồm như sau:

Đơn đăng ký, đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  1. Các loại giấy tờ được quy đỉnh rõ ràng tại điều 100 của Luật đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định  43/2014/NĐ-CP khi cá nhân, tổ chức đăng kí về quyền sử dụng đất.
  2. Bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai hay các loại tài sản gắn liền với đất.
  3. Hiện trạng sử dụng đất, loại đất, hạng đất.
  4. Phải có hợp đồng giao kết hoặc văn bản thỏa thuận; quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề nếu có đăng ký sử dụng hạn chế với thửa đất liền kề.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, cá nhân, tổ chức, hộ gia đình tới văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi có đất và chờ kết quả.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì là Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Thời hạn thực hiện thủ tục

Thời gian để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ.

Tuy nhiên đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế khó khăn thì thời gian để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tăng thêm 15 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm quyền nhận hồ sơ hợp lệ.

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời hạn cấp GCN quyền sử dụng đất là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết sau khi người sử dụng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nộp lệ phí, phí đầy đủ.

Cơ quan có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi đã giải quyết xong các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người được cấp GCN sẽ đến văn phòng đăng ký đăng ký đất đai để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp, cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cấp xã thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy sau khi Văn phòng đăng ký đất đai gửi GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên đây là thủ tục  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính xác nhất mà chúng tôi tổng hợp được. Mong rằng, nó sẽ có ích cho các bạn khi cần thiết.

Related posts

Leave a Comment