Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Cũng giống như thành lập doanh nghiệp hay thành lập công ty, khi con đường khởi nghiệp của các nhà đầu tư phát triển đến một mức nhất định, việc thành lập văn phòng đại diện ở các thị trường rộng lớn và tiềm năng sẽ là một xu thế tất yếu.

1. Chức năng của Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện không trực tiếp thực hiện chức năng kinh doanh. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Nói cách khác, văn phòng đại diện thực hiện phần lớn chức năng là nghiên cứu nguồn khách hàng, đại diện cho doanh nghiệp giao dịch với khách hàng….

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

2. Trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện như thế nào?

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện cũng khá tương đồng với thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Thẩm quyền tiếp nhận và thụ lý hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh- trực thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc nơi đặt trụ sở của văn phòng đại diện. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Cơ quan đăng ký KD sẽ có trách nhiệm xem xét hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doạm chi nhánh, VPĐD trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp từ tối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải có giấy thông báo bằng văn bản cho chủ doanh nghiệp biết 

 Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập văn phòng đại diện gồm những gì?

 – Thông báo lập văn phòng đại diện;

– Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nguồn : https://luatketnoi.vn

Xem thêm :

Related posts

Leave a Comment