Tư vấn thủ tục xin giấy phép xây dựng mới nhất 2017-2018

Đối với những nhà thầu hay chỉ đơn giản là cá nhân, hộ gia đình, những người có nhu cầu  xây mới, sửa chữa, cải tạo công trình, việc xin xấp phép xây dựng là vô cùng cần thiết.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Thủ tục cấp phép xây dựng gồm những bước nào, cần điều kiện gì để có thể làm thủ tục xin giấy phép xây dựng, những ai có thể xin giấy phép xây dựng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết sau đây:

Thủ tục xin giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng như là giấy thông quan, là tiền đề để chủ đầu tư có thể thực hiện việc xây mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Việc nắm rõ những quy định pháp lý hiện hành là vô cùng cần thiết.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng là giấy thông quan,…

Phải xin giấy phép xây dựng dành cho những công trình nào?

Theo điều 72 Luật Xây dựng 2003 cho biết: những công trình có đủ điều kiện để khởi công xây dựng bao gồm: có mặt bằng, có giấy phép xây dựng, có bản thiết kế, bản vẽ thi công đã được phê duyệt, có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, có nguồn vốn để thực hiện công trình đúng tiến độ.

Do đó, điều tiên quyết phải có trước khi khởi công xây dựng là phải có giấy phép xây dựng đối với công trình. Điều 3 NĐ 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng quy định rõ tất cả những công trình xây mới, cải tạo, di rời, sửa chữa đều phải xin giấy phép xây dựng ngoại trừ: những công trình bí mật quốc gia, công trình theo lệnh đặc biệt từ chính phủ, công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công trình được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cấp quyết định đầu tư,…

Hiểu đơn giản mọi công trình xây dựng đều phải xin giấy phép xây dựng

Hiểu một cách đơn giản thì gần như tất cả những công trình thi công tại nơi đông dân cư, trùng tu cải tạo làm thay đổi diện mạo, đặc điểm đều bắt buộc phải làm thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Những cơ quan nào có đủ thẩm quyền cấp phép xây dựng?

 • Đối với những công trình cấp I, cấp II( theo phân cấp các loại công trình xây dựng do bộ xây dựng ban hành); công trình tôn giáo; văn hóa di tích lịch sử, những công trình thuộc địa giờ hành chính trong phạm vi quản lý, những công trình do UBND tỉnh ủy quyền sẽ được xin giấy phép xây dựng tại Sở xây dựng tỉnh, thành phố cấp phép.

  UBND các cấp có quyền cấp giấy phép xây dựng tùy từng hạng mục
 • Những công trình xây dựng riêng lẻ ngoài những công trình kể trên được cấp phép bởi Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Những công trình xây dựng khác thuộc nông thôn, điểm dân cư phải có giấy phép xây dựng do Uy ban nhân dân xã cấp.

Thủ tục làm việc xin giấy phép xây dựng như thế nào là đúng quy định?

Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Đ1 Thông tư 10/2012/TT-BXD
 • Bản sao công chứng quyền sử dụng đất đổi với phần công trình cần cấp phép xây dựng, giấy tờ quyền sử dụng nhà ở đối với công trình sửa chữa, tu bổ, cải tạo, báo cáo đánh giá tác động môi trường và những giấy tờ có liên quan khác.

  Bản vẽ được phê duyệt là điều kiện cần để được cấp giấy phép xây dựng
 • Đối với công trình xây dựng mới cần có 2 bản vẽ thiết kế do tổ chức có đủ năng lực thực hiện đã được chủ đầu tư phê duyệt.
 • Có Bản hợp đồng đối với những công trình lắp đặt, tu bổ kết cấu
 • Các quyết định của nhà đầu tư về việc phê duyệt công trình thi công

Những bước phê duyệt hồ sơ:

 • Chủ đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phù hợp được nêu ở trên.
 • Cơ quan cấp giấy phép tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, ghi biên lai nhận nếu hồ sơ đạt chuẩn hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với những hồ sơ không đạt chuẩn.
 • Cơ quan cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, xác định những tại liệu còn thiếu hoặc điều chỉnh những tài liệu không đúng thực địa, thông báo cho chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.
 • Cơ quan cấp phép căn cứ vào quy mô, tính chất công trình xong cấp phép xây dựng để xin ý kiến cấp phép của những cơ quan nhà nước liên quan tới công trình.
 • Nhận kết quả và nộp lệ phí: theo lịch làm việc được quy định rõ ràng, chủ đầu tư sẽ nhận được thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và nộp lệ phí theo yêu cầu được ghi rõ trên thông báo.

Related posts

Leave a Comment