Văn bản luật đất đai 2013 đầy đủ, chính xác nhất

Văn bản Luật đất đai 2013 bổ sung một vài quy định về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản cố định gắn liền với đất nếu là tài sản của nhiều cá nhân thì mỗi người đều được cấp một giấy chứng nhận, hoặc cử ra một người đại diện để nhận giấy chứng nhận.

Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 chính thức có hiệu lực vào ngày 01/07/2014. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số điểm khác biệt của Luật đất đai 2013 so với văn bản luật cũ:

 1. Thứ nhất, chúng ta đều nhận thấy điểm khác biệt rõ ràng nhất là Điều 3 của Luật cũ đã bị loại bỏ hoàn toàn. Việc loại bỏ này để phù hợp hơn với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
 2. Thứ hai, Luật đất đai 2013 bổ sung thêm một số khái niệm liên quan :
 • Quy hoạch sử dụng đất.
 • Kế hoạch sử dụng đất.
 • Hệ thống thông tin nhà đất.
 • Cơ sở dữ liệu hình thành đất đai.
 • Tổ chức kinh tế có liên quan.
 • Đất xây dựng công trình ngầm.

     3. Thứ ba, văn bản Luật đất đai 2013 sửa đổi một số khái niệm đã có đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch tránh sự                nhầm lẫn:

 • Nhà nước giao đất, Nhà nước cho thuê đất.
 • Chuyển quyền sử dụng đất.
 • Nhà nước thu hồi đất.
 • Việc bồi thường khi nhà nước thực hiện thu hồi đất.
 • Cần có sự hỗ trợ khi nhà nước có hoạt động thu hồi đất.
 • Đăng ký đất đai.

Văn bản Luật đất đai 2013 đầy đủ và chính xác nhất, mời các bạn tham khảo:

Related posts

Leave a Comment