Xuất hóa đơn khống sẽ bị xử lý như thế nào?

Những vấn đề về sử dụng hóa đơn như báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, xuất hóa đơn, hủy hóa đơn, thay thế hóa đơn… đều là những nghiệp vụ quan trọng mà các kế toán cần phải nắm rõ. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu các mức xử phạt đối với hành vi xuất hóa đơn khống cũng sẽ giúp các doanh nghiệp hạn chế tối đa hành vi này.

Hóa đơn khống được hiểu là hóa đơn đã được lập nhưng trên hóa đơn nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

Về hành vi xuất hóa đơn khống, Khoản 2 Điều 22 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của tổ chức bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ:

a) Quản lý các hoạt động tạo hóa đơn theo quy định tại Nghị định này;

b) Ký hợp đồng đặt in hóa đơn với các cơ sở in có đủ điều kiện trong trường hợp đặt in hóa đơn;

c) Lập và gửi tờ Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định;

d) Lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Trừ trường hợp không phải lập hóa đơn theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;

đ) Thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, kịp thời ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm;

e) Báo cáo việc sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Bộ Tài chính

hóa đơn

Ngoài ra, tại Điều 15 Nghị định 51 cũng đã quy định rõ về việc lập hóa đơn, cụ thể: Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.

Như vậy, nếu trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc lập hóa đơn nhưng nội dung ghi trên hóa đơn không có thực hoặc một phần hoặc toàn bộ, tức là hóa đơn không thì sẽ là hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khống thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện ra, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 109/2013/NĐ-CP trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo thông tư liên tịch 10/2013.

Khi hực hiện việc xử phạt thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét trách nghiệm căn cứ vào chủ thể, thời điểm thực hiện để có thể truy cứu trách nhiệm một cách chính xác nhất. Ngoài việc bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì doanh nghiệp còn đối mặt với việc ảnh hưởng nghiêm trong đến hoạt động của doanh nghiệp và uy tín trong mắt các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài. Chính vì vậy, để không xảy ra điều này các kế toán, doanh nghiệp cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về hóa đơn, nắm rõ các quy định về hóa đơn điện tử để có thể triển khai sử dụng được tốt nhất.

MỨC XỬ PHẠT VỀ VIỆC VI PHẠM QUY ĐỊNH KHỞI TẠO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

HƯỚNG DẪN DN CÁCH LẬP GIẤY NỘP TIỀN THUẾ ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

Trong thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp đều đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy. Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp các doanh nghiêp hạn chế tối đa tình trạng sử dụng hóa đơn khống bởi thời điểm lập hóa đơn điện tử và ngày ký hóa đơn điện tử đã được quy định rõ ràng. Cơ quan thuế cũng đã phối hợp đề rà soát các đơn vị cố tình xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Do vậy, vừa giúp doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn hiệu quả vừa giúp cơ quan thuế dễ dàng hơn trong việc quản lý hóa đơn.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các mức xử phạt cụ thể đối với hành vi xử dụng hóa đơn khống, lập khống hóa đơn.

Related posts

Leave a Comment